دکتر رضا صائبی راد

جراح مغز و اعصاب

شماره نظام: ۱۳۷۲۸۲

9.6/10

تلفن های تماس

مطب: ۰۵۱۴۴۲۰۹۲۲۹

منشی: ۰۹۰۲۷۷۰۱۶۱۶

سبزوار

آدرس مطب:خیابان کاشفی - کاشفی ۱۳ - مجتمع پزشکی نورافشار- طبقه اول

ویزیت با وقت قبلی

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
رزرو شما تکمیل شد
شماره رزرو شما:
افزودن به تقویم iCAL

خدمات:

  • دردکمر و پاها و دردهای سیاتیکی
  • دردگردن و شانه ها و دست ها
  • جراحی دیسک گردن و کمر و تنگی کانال نخاعی گردن و کمر به کمک میکروسکوپ
  • سردرد و سرگیجه و تشنج و صرع
  • جراحی تمامی تومور مغز و نخاع میکروسکوپی